Jump menu

Main content |  back to top

Shell'in Genel İş İlkeleri, 1997'den beri sürdürülebilir gelişmeye olan bağlılığımızı göstermektedir. Shell için sürdürülebilir gelişme, enerjiyi sorumlu bir şekilde ulaştırmaktır. Bu da, emniyetli yöntemlerle çalışmak, çevreye olan etkimizi en aza indirmek ve komşularımız olan toplumlar ile aramızda güven bağları oluşturmak demektir. Toplumun bizden beklediği standartları karşılayamazsak, çalıştığımız yöntemleri geliştirmek için deneyimlerimizden dersler alırız.

Sürdürülebilir gelişmeye olan katkımız, hangi projelere yatırım yapacağımızla ilgili kararlardan, operasyonlarımızın etkisi azaltmamızdan ve yerel toplumlar için en faydalı olanı başarmamızdan gelir. 

Temiz, uygun ve ekonomik enerjiye duyulan ihtiyacı karşılamak için ürün ve hizmetler geliştiririz. Mesela daha temiz yanan doğal gaz ve daha düşük karbonlu biyoyakıttan daha fazla üretirken; gelecek için daha ileri seviyede biyoyakıtların geliştirilmesine de yardım ederiz.

En kompleks projelerimizde, yöneticilerle çalışan  çevresel ve toplumsal performans üzerine uzmanlaşmış kişileri ekibimize katarız.

Faaliyetlerimizin ve projelerimizin çevre ve toplum üzerindeki etkisini  kontrol altına almak için Sağlık, Emniyet, Güvenlik, Çevre (HSSE) ve Sosyal Performans (SP) konularını  kapsayan geniş bir standartlar ve kurallar dizisine sahibiz.

Shell Genel İş İlkeleri yüksek seviyede rehberlik sağlarken HSSE ve SP Taahhüt ve Politikamız faaliyet gösterme şeklimize ve toplulukları faaliyetlere nasıl dahil ettiğimize ilişkin amaçlarımızı yansıtıyor. Shell'in işletme denetiminde bulunan tüm şirketler, yükleniciler ve ortaklıklar HSSE ve SP'yi Taahhüt ve Politika doğrultusunda yorumlamalı ve zorunlu standart ve şartlarımızı - uygulamalıdır.

Yatırım kararlarımızda ve yeni büyük projeler planlarken, çevresel ve toplumsal faktörleri hesaba katıyoruz.

Büyük bir projeye veya mevcut tesislere ilişkin herhangi bir çalışmaya başlamadan önce çevre, sağlık ve toplum üzerindeki etkiyi değerlendiriyor ve sonradan bu değerlendirmelere devam ediyoruz.

İcra yetkisi olmayan 4 yöneticiden oluşan Kurumsal ve Sosyal Sorumluluk Komitemiz, politikalarımızı ve performansımızı değerlendirir. Royal Dutch Shell plc CEO'su ve Yönetim Kurulu sürdürülebilir gelişmeden sorumludur. CEO, sürdürülebilirlik performansımızı nasıl yönettiğimizi değerlendiren HSSE ve Sosyal Performans Yönetimi'ne başkanlık yapar.

Sayfa Araçları