Jump menu

Main content |  back to top

Komşularımız

Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda iyi bir komşu olmayı hedefliyoruz. Bunun anlamı faaliyetlerimizi temiz ve emniyetli bir şekilde yapmanın ötesindedir: Aynı  zamanda, faaliyet gösterdiğimiz yerlerin yakınında yaşayan insanlarla işbirliği yaparak onların kaygılarını ele almak ve faaliyetlerimizden faydalanmalarına yardımcı olmak anlamına gelir.

Buna yerel olarak satın alma ve kiralamanın yanı sıra sosyal yatırım programlarını desteklemek de dahildir.

Sosyal yatırım

Doğrudan olduğu kadar, dolaylı olarak bağımsız Shell Kuruluşu ile toplumsal gelişim projelerini destekliyoruz. Amacımız, yerel ihtiyaçları anlamak ve enerjiye erişim, girişimciliği geliştirilmesi ve yol güvenliği gibi işimizle ilgisi olan toplumsal ve ekonomik konulara eğilmek adına toplumlarla beraber çalışmaktır. Desteklediğimiz programların çoğu, gençlerin iş kurmalarına yardım ederek ya da onlara iş eğitimleri sağlayarak yardım eden, kendi kendini idame ettirmeyi amaçlayan programlardır. Çalışanlarımız, tüm dünyada toplumsal ve çevresel projelere gönüllü olarak katılır ve katkı sağlarlar.

Düşük gelirli hanelerin modern enerjiye erişebilmesini kolaylaştırmak için, 2020'ye kadar dünya çapında 100 milyon haneye temiz yemek pişirme çözümleri sunan bir kamu-özel sermaye ortaklığı olan Global Alliance for Clean Cookstoves” kurulmasına yardım ettik.

Nasıl iş yapıyoruz

Shell Genel İş İlkeleri, işimizin meşru rolü ile paralel olarak temel insan haklarına destek olmayı gerektirir. Petrol ve gaz arama sürecinde zorlu lokasyonlarda ve politik hassasiyetlerin yaşandığı lokasyonlarda çalışsak da, işimizi her zaman bütünlük içerisinde yapmayı amaçlarız. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde vergilerimizi verir ve gerekli ruhsatları alırız. Bu vergiler genellikle faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ana gelir kaynaklarıdır. 

İnsan Hakları

Çalışma Prensiplerimiz, çalışanlarımızın insan haklarına saygı duyma ve işimizin meşru rolü doğrultusunda temel insan haklarını desteklememizi gerektirir. Bunun yanında, iş ve insan hakları arasındaki ilişkinin anlaşılmasını geliştirmek için ortaya konulan uluslararası çalışmaları desteklemek için başkalarıyla da çalışırız.

HIV ve AIDS

Şirket çapındaki HIV/AIDS programımız doğrultusunda, bu hastalığa yakalanmış hiçkimseye ayrımcılık yapmayız. Bunun yanında, HIV/AIDS'e yakalanmış çalışanlarımız için de tedavi sağlamak için yardım sağlarız. Diğer şirket ve organizasyonlarla ortak çalışmalar yürüterek faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda farkındalık düzeyini artırmaya çalışır ve HIV/AIDS'in yayılmasını yavaşlatmak için yapılan çalışmaları destekleriz. 

Sayfa Araçları