Jump menu

Main content |  back to top

Kazaları önlemek için emniyet alanını sistemli bir şekilde yönetiyor, insanlar için anlaması ve uygulaması daha kolay, net kurallar getiriyoruz.

Operasyonel açıdan Shell'in kontrolündeki tüm şirketler ve ortaklıklar emniyetle ilgili konuların yönetiminde, Sağlık, Emniyet, Güvenlik, Sosyal Performans Politikası ve Taahhüdü ya da eşdeğer bir politikayı temel alır. Bu politikalar kişisel emniyet, yol emniyeti ve proses emniyeti gibi konuları kapsayan bir dizi zorunlu kılavuzla desteklenir.

Yasa, yönetmelikler ve politikalara uygunluğa odaklanarak ve güvenli olmayan davranışlara yol açabilecek kültürel sorunları çözümleyerek çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin emniyetini güvence altına alırız. 2007 yılında, sıfır can kaybı ve sıfır önemli kaza ile çalışma hedefimizi resmileştirdik.

Çalışanlarımız arasında emniyet liderliği becerileri geliştiriyor, başarılı performansları ödüllendiriyor ve kurallara uyulup uyulmadığını daha iyi kontrol ediyoruz.

12 Hayat Kurtaran Kuralımız, ciddi yararlanma veya ölümleri engellemek için çalışanların ve yüklenicilerin neleri bilmesi ve yapması gerektiğinin (örneğin emniyet kemeri takılması) altını çiziyor. Kuralları ihlal edenler, disiplin cezası alabilir.

Sayfa Araçları