Jump menu

Main content |  back to top

İklim değişikliği ve Shell

Dünya, toplumun ihtiyaç duyduğu artan enerji talebini karşılamaya çalışırken, bir yandan da enerji kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksit (CO2) salımını azaltmaya çalışıyor. Shell bu konuda 4 alanda aksiyon alıyor:

  • En temiz yanan fosil yakıt doğal gazın üretimini artırıyor.
  • Karbon yakalama ve depolama için teknolojiler geliştirilmesine yardımcı oluyor.
  • Düşük karbonlu biyoyakıtlar üretiyor.
  • Operasyonlarında enerji verimliliğini artırmaya çalışıyor.

Global sitemizden iklim değişikliği ile ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Enerji verimliliği

Enerjiyi daha verimli kullanmayı öğrenmek, gezegenin gelecekte daha sağlıklı olması için kaynakları korumaya ve sera gazlarını azaltmaya yardımcı olacaktır. Devamlı olarak operasyonlarımızı ve süreçlerimizi enerji açısından daha tasarruflu hale getirmek ve CO2 salımlarımızı sınırlandırmak için yöntemler arıyoruz. 2005'ten beri, multi-milyar dolarlık bir program takip ederek süregelen operasyonlarımızın enerji verimliliğini artırmaya çalışıyoruz. Enerjiyi verimli biçimde kullanmak için, en başından beri yeni projeler tasarlıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize daha az enerji kullanmalarını sağlayacak ürünler ve tavsiyeler sunuyoruz.

Çevresel etkileri yönetmek

Biyoçeşitlilik

Yeni büyük bir projeye adım atarken ya da mevcut faaliyetleri büyütme kararı alırken, biyoçeşitliliği korumak önemli bir faktör. Biyoçeşitliliği korumaya ve korumayı desteklemeye yardımcı olmak üzere, Wetlands International ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) dahil önde gelen koruma gruplarıyla işbirliği içerisindeyiz. Bir bölge biyoçeşitlilik bakımından zenginse, yerel toplulukları ve uzmanları konuya dahil ediyor ve biyoçeşitlilik eylem planları geliştiriyoruz. Aynı zamanda su ve havayı arıtmak, yerel topluluklara besin sağlamak gibi ekosistemin sağladığı faydalar üzerindeki etkisini de dikkate alıyoruz. Ayrıca, soyu tehlikede olan türleri belirlemeye yardımcı olan araştırmaları da destekliyoruz.

Döküntülerin önlenmesi

Petrol ve petrol ürünlerinin dökülmesi çevreye zarar verebilir ve çalışanlarımız ile komşu toplulukları risk altına sokabilir. Yıllar içinde, faaliyetlerimiz sırasında bizim kontrolümüzdeki nedenlerden dolayı (korozyon veya operasyonel hataları gibi) dökülen miktarı azaltmış bulunuyoruz.

Petrol tankerlerinden kaynaklı döküntülerin önlenmesine yardımcı olmak üzere, gemi kalite güvence standardımız kullandığımız gemilere ilişkin gereklilikleri düzenler. Örneğin, çift gövdeye sahip daha büyük okyanus gemilerinin kullanımını şart koşuyoruz.

Enerji-su-gıda

Dünyanın enerji, su ve gıda sistemleri birbirleriyle son derece ilişkilidir. Önümüzdeki yıllarda artan talep bu temel kaynakların daha fazla baskı altında kalmasına neden olacaktır. İklim değişikliği de bu baskıyı artırabilir. Endüstrilerin ve diğer sektörlerin enerji-su-gıda zinciri adı verilen bu karmaşık ilişkiyi kontrol edebilmesi için birlikte hareket etmesi gerekecektir. 

Shell, akademisyenler, enerji-su-besin endüstrilerinden uzmanlar devlet ve STK'lardan gelen uzmanlarla birlikte çalışarak bu soruna çözüm yolları aramaktadır. Mesela operasyonlarımızda ihtiyaç duyduğumuz içme suyunu azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için yeni yaklaşımlar ve gelişmiş teknolojiler kullanmaya devam ediyoruz.

Sayfa Araçları