Jump menu

Main content |  back to top

Shell'de sürdürülebilir gelişme

Daha temiz enerji üretmek, toplumsal fayda yaratmak, toplumsal çevresel endişelerimizi iş yapış biçimimizle birleştirmek için çalışıyoruz.

Shell Eco-marathon

Shell Eco-marathon, her yıl Avrupa, Amerika ve Asya’da düzenlenen, dünyanın en yenilikçi ve zorlu öğrenci yarışmalarından biridir.

Çevre

Çevre uzmanlarıyla ortaklıklar geliştirerek ve yeni teknolojiler kullanarak operasyonlarımızın çevreye olan etkisini azaltmaya çalışıyoruz.

Biyoyakıtlar ve alternatif taşıt yakıtları

Ulaşıma olan talep artıyor, peki düşük karbonlu biyoyakıtlar nasıl CO2 salımlarıyla mücadele edebilir?

Toplum

Bir yandan enerji tedarik ederek ekonomik büyüme ve gelişmeyi destekliyor, diğer yandan faaliyet gösterdiğimiz toplumlarla işbirliği yaparak kaygıları ele alıyor ve faaliyetlerimizin kazanımlarını paylaşmak istiyoruz. Böylece itibarımızı ve işimizi de koruyoruz.

Emniyet

Emniyet her zaman ilk önceliğimizdir. Çalışanlarımızı, komşularımızı ve tesislerimizi korumak için nasıl çalıştığımızı öğrenin.

Sürdürülebilirlik raporu

Shell Sürdürülebilirlik Raporu, onyedinci raporumuzdur.

Sayfa Araçları