Jump menu

Main content |  back to top

Çalışanlarımızı dinleriz

Çalışanlarımızla doğrudan ya da çalışan temsilcileri aracılığıyla iletişim kurmaya değer veririz.

Personelimizin süreçlerimiz ve uygulamalarımız hakkındaki görüşlerini yöneticilere ya da İnsan Kaynakları personeline güvenli bir şekilde iletmelerini teşvik ederiz. Küresel telefon yardım hattımız – Tell Shell - ve web sitemiz çalışanlarımızın Davranış Kuralları ve Shell Genel İş İlkelerimizin ihlallerini gizli ve isimsiz olarak bildirmelerine olanak tanır.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Çalışanlarımızın yeteneklerini en iyi şekide ortaya çıkaran katılımcılığa ve çeşitliliğe olanak sağlayan bir çalışma ortamı yaratmak,  başarımızın esaslarını oluşturur ve temel değerlerimiz olan dürüstlük, doğruluk ve insana saygı ile örtüşmektedir.

Çeşitli kültür, cinsiyet ve yaşlardan oluşan çalışanlarımızın birbirinden farklı yetenek ve deneyimleri sayesinde dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizi daha iyi anlıyor ve yerel bazda daha güçlü ilişkiler kurabiliyoruz. Çeşitlilik ve katılımcılığa odaklanmamız aynı zamanda müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın gözünde daha çok tercih edilmemiz anlamına da geliyor.

Ücretler ve Sosyal Yardımlar

Rekabetçi maaşlarımız çalışanlarımızın bulunduğu ülkenin piyasa koşullarını ve talep edilen yüksek beceri ve deneyim düzeyini yansıtır. Bireysel başarıyı performansa dayalı ücret ve primlerle takdir eder ve ödüllendiririz; ayrıca sunduğumuz sosyal yardımlar İşveren Katkılı Bireysel Emeklilik ve Özel Sağlık Sigortasını  içerir.

Gerektiğinde ve mümkün olduğunda esnek çalışma koşulları sağlarız; ayrıca rekabetçi düzeylerde yıllık izin ve doğum/babalık izni hakları sunarız. Aynı zamanda mümkün olan durumlarda ücretsiz ve ücretli izinlere de olanak tanır ve çalışanlarımızın sosyal sorumluluk projeleri, çalışan yararına gruplar ve üniversite işe alım faaliyetlerine katılmalarını teşvik ederiz.

Kariyer gelişimi. Personelimize mesleki eğitim ve gelişim programları ve destek sağlamanın yanı sıra liderlik programları sunarız. Uluslararası ortamlarda ya da yurt dışında uzun dönemli ya da kısa dönemli çalışma programları  personelimize yeni deneyimler ve bilgiler edinme fırsatı tanır. Yaratıcılığı ve yenilikçi düşünceyi teşvik eder; daha fazla sorumluluk alabilmeleri için çalışanlarımıza yeni zorluklarla karşılaşma fırsatı sunarız.

Sayfa Araçları

Daha fazlasını keşfedin

Enerji sorununu çözmek adına önemli bir fırsat sunduğu için Shell'de çalışmak sıradan bir işten daha fazlası anlamına gelir.