Jump menu

Main content |  back to top

Shell & Turcas

Yarının teknolojisini bugüne taşıyan, tüketiciye güvenli, verimli, temiz ürün ve hizmetler sunan Shell & Turcas, güçlü yatırımları ve istihdamıyla ülkemizin ekonomik kalkınma ve büyüme sürecine önemli katkıda bulunmaktadır.

Türkiye gibi dünyanın en dinamik ve en önemli pazarlarından birinde sürdürülebilir bir büyüme için çalışıp üretirken bir yandan da iş sağlığı ve emniyetli çalışma kurallarını hassasiyetle uygulamaya devam etmektedir.

Bu bölümde

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Shell, ülkenin

Türkiye’deki faaliyetlerine 1923 yılında başlayarak, Cumhuriyet’le birlikte büyüyen ve gelişen Shell, yenilikçi bakış açısıyla

Toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan Shell, geçici etkinlikler yerine, uzun vadeli ve kalıcı etkili sosyal yatırımlara