Jump menu

Main content |  back to top

Shell Upstream Turkey

Türkiye’nin yeni petrol ve doğal gaz kaynakları arayışını desteklemek amacıyla; ticari faaliyetlerimizi, paydaşlarımıza olumlu fırsatlar sunacak şekilde, güvenli, kârlı, çevreye duyarlı ve sosyal açıdan sorumlu bir yolla gerçekleştiriyoruz.

Küresel iş yapımız

İş birimlerimiz Amerika Kıtaları Üretim, Uluslararası Üretim, Pazarlama ve Satış, Proje ve Teknoloji* olarak adlandırılıyor.

Sayfa Araçları