Jump menu

Main content |  back to top

Shell’in ev sahipliğinde düzenlenen Gelişime Birlikte Güç Vermek (Powering Progress Together) forumu; tartışma, iş birliği, birbirini anlama ve çözüm arayışı hedefl eriyle özel ve kamu sektör temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum ve akademi dünyasından saygın isimleri buluşturan bir platformdur.

Forum, yenilikçi bir yaklaşım ile organize edilir ve gelecekte karşımıza çıkabilecek zorluklara yönelik çözüm önerileri, yeni sunum şekilleri, yenilikçi ortaklıklar ve farklı bakış açıları ("out of the box" fikirler) ile ele alınır.

Royal Dutch Shell, gelecekte daha iyi bir enerji sisteminin ve diğer kaynaklar ile ilişkilerinde sürdürülebilir bir denge oluşturulabilmesi için gelişime güç sağlamak istiyor. Shell, enerjinin gıda ve suyun geleceğinden ayrı olarak ele alınamayacağına ve gelişim için bütünleşik bir yaklaşım gerektiğine inanıyor. Bu kapsamda düzenlenen “Gelişime Birlikte Güç Vermek” etkinlikleri ile çözüm ve verim odaklı iş birliklerinin dünya genelinde artırılması hedefleniyor.