Jump menu

Main content |  back to top

BASIN BÜLTENİ

ULUSLARARASI JEOLOJİ VE PETROL ARAMA ÇALIŞTAYI SHELL SPONSORLUĞUYLA GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Petrol Jeologları Derneği tarafından Kayseri’de düzenlenecek olan ve çok sayıda ülkeden saygın akademisyen ve uzmanların da katılacağı “Kuzey Gondwana Paleozoiği ve Petrol Potansiyeli Paleozoik Üzerine Yeni Açılımlar” çalıştayı, Shell’in sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Kayseri Hilton Oteli’nde 9-14 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Kuzey Gondwana Paleozoiği ve Petrol Potansiyeli Paleozoik Üzerine Yeni Açılımlar” çalıştayı, farklı ülkelerden saygın akademisyen ve uzmanları bir araya getirecek.

Türkiye Petrol Jeologları Derneği tarafından organize edilen uluslararası çalıştayda, jeoloji ve petrol arama ana başlıkları altında birçok konu ele alınacak. Çalıştayda “Petrol Sistemleri”, “Deniz Seviyesi Değişiklikleri ve Paleolitik İlklim”, “Geleneksel Olmayan Kaynaklar ve Sıcak Şist” gibi oturumlar düzenlenecek. Jeoloji profesörleri ve büyük ölçekli uluslararası projelerde görev alan uzmanların katılacağı oturumların yanı sıra Kapadokya’da saha çalışması da yapılacak.

Yeniden arama üretim sektörüne giren Shell etkinliğe “Diamond Sponsor” olarak destek veriyor. Shell uzmanlarının da katılacağı ve sunum yapacağı çalıştayda Shell Küresel Çözümler Havza Analizi Takım Lideri Dr.Olaf Podlaha ve Araştırma Danışmanı Dr. Erdem İdiz de konuşmacılar arasında yer alıyor. 

Konferansla ilgili bilgiye http://www.paleopetrolgondwana.org web sayfasından ulaşılabiliyor

SHELL SPONSORS INTERNATIONAL GEOLOGY AND OIL EXPLORATION WORKSHOP

English version

SHELL SPONSORS INTERNATIONAL GEOLOGY AND OIL EXPLORATION WORKSHOP

“Paleozoic of Northern Gondwana and Its Petroleum Potential: New Insight into Paleozoic” workshop will be held in Kayseri by the Turkish Association of Petroleum Geologists (TAPG) with the participation of recognized academics and specialists from many countries.

The “Paleozoic of Northern Gondwana and Its Petroleum Potential: New Insight into Paleozoic” workshop that will be held in Kayseri Hilton Otel on 9-14th September, 2012 and will feature recognized academics and specialists from many different countries.

Organized by the Turkish Association of Petroleum Geologists (TAPG), the Workshop will include many topics such as geology and petroleum exploration. “Petroleum Systems”, “Sea Level Changes and Paleoclimate”, “Non-Traditional Sources and Hot Shale” are among many subjects to be discussed. Geology professors and specialists leading large-scale international projects will attend these sessions as well as a geologic field trip to Cappadocia.

Shell marks its return to Turkey’s upstream sector as “Diamond Sponsor” of the event. Shell experts will attend the workshop and make presentations including Dr. Olaf Podlaha, Team Leader for Basin Analysis and Inversion in Shell Global Solutions International B.V. and Dr. Erdem İdiz, Research/Exploration Adviser.

More information on the workshop is available at http://www.paleopetrolgondwana.org/