Jump menu

Main content |  back to top

Basın bülteni

Shell, Avrupa’daki Gaz, Enerji Ve CO2 Pazarlama Ve Ticareti İçin Yeni Yapıyı Açıkladı

Shell, Avrupa’daki doğal gaz, enerji ve CO2 pazarlama ve ticaretini, Shell Energy Europe Limited adı altında tek bir şirket halinde bütünleştiriyor. Shell Energy Europe Limited (SEEL), Avrupa doğal gaz, enerji ve CO2 pazarlama ve ticaret işini, tüm Avrupa’daki 14 ofis ile koordine edecek ve genel merkezi Londra’da olacaktır.

Bu hareket – Shell Energy Europe BV ve Shell Energy Trading Limited – olmak üzere mevcut iki Shell organizasyonunun portföylerini, güçlerini ve becerilerini bir araya getirmekte ve Shell’in Avrupa doğal gaz ve enerji piyasalarındaki konumunun perçinlenmesini sağlamaktadır.

Kısa bir süre önce Shell Energy Europe Limited’in Başkanı olarak atanan Slavko Preocanin “Rekabetçi konumumuzu korumak için, müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetleri sürekli olarak geliştirmenin yenilikçi yollarını arıyoruz” dedi.

“Müşterilerimizin bizimle iş yapmalarını daha kolay hale getirmenin bir yolu, kurumsal yapımızın basitleştirilip daha etkin hale getirilmesidir. Bu yüzden, iki önemli etkinliği – pazarlama ve ticaret – müşteriyle yüz yüze gelen tek bir organizasyon çatısı altında bir araya getirmeye karar verdik.  Bu, daha hızlı iş yapma ve daha yenilikçi müşteri değer teklifleri (customer value propositions) ile sunduğumuz hizmetleri artırmamızı sağlayacaktır.  Ayrıca, tedarikçilerimizle uzun süredir devam eden ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz.”

Birleşme sayesinde, müşterilerimizin enerji alanında karşılaştıkları güçlüklerden kaynaklanan gereksinimlerini karşılayacak kapsamlı çözümler sunmadaki kararlılığımızı daha da güçlendirebileceğiz. Müşterilerimize, tüm Avrupa’daki piyasa uzmanlığımız üzerine kurulu güvenilir ve profesyonel enerji satış ekibimizle yakın ortaklığın yararlarını sunmaya devam edeceğiz. 

Bu, müşterilerimize yararı dokunacak ve Avrupa doğal gaz, enerji ve CO2 piyasalarındaki uzun dönemli kararlılığımızı gösterecek önemli bir gelişmedir.

Daha fazla bilgi için:

Shell Medya İilşkileri   +31 70 377 3600

Editörler için Notlar

Shell, küresel doğal gaz endüstrisinin ön cephesinde 40 yıldan fazla deneyim sahibidir ve bu süre içinde Avrupa,  Kuzey Amerika ve Asya’da lider konumlar geliştirmiştir. Başarımız, herhangi bir uluslararası petrol şirketinin sahip olabileceği en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasitesi payı  dahil yüksek oranda güvenilirlik ve çeşitlilik içeren bir tedarik portföyü üzerine kurulmuştur.
Avrupa’da Shell, Birleşik Krallık, Hollanda, Norveç, Danimarka, Almanya ve İtalya’daki üretimiyle onlarca yıldır lider doğal gaz üreticisidir ve - üçüncü taraflardan yapılan tedarikler ve küresel LNG konumuyla – özel enerji şirketleri arasında eşsiz bir konumdadır.  Shell 2008’de, Avrupa piyasası için 38 milyar metreküp doğal gaz üretmiştir.


Shell ve Avrupa enerji piyasası

  • Shell, Avrupa enerji piyasasındaki en büyük oyuncudur. Ortak Girişim (JV) ortaklarıyla birlikte, 19 ülkede faaliyet gösterir ve değer zincirinde 8.000 müşteriye hizmet etmektedir.
  • Shell, tüm Avrupa’daki 14 ofisi aracılığıyla endüstriyel müşterilere, kamu hizmet kuruluşlarına, dağıtım ve ticari müşterilere gaz ve enerji pazarlar.

Shell Energy Europe Limited’de yeni liderlik hakkında

Slavko Preocanin, Shell Energy Europe Limited Başkanı, Shell’deki çeşitli görevlerinde edindiği pazarlama ve ticari deneyimini yeni rolüne taşır. En son, Londra merkezli Shell Energy Trading Limited şirketinin Genel Müdürü idi. Ondan önce ise, Houston’daki Shell Energy North America’nın Kıdemli Başkan Yardımcısı'ydı. Ayrıca Shell Üretim, Gaz Satış ve Dağıtım Stratejisi ve Retail’de de çalıştı. Yeni rolünde, Avrupa’daki gaz ve enerji için tüm pazarlama, satış ve ticaret etkinliklerinden; ayrıca, dünya çapında da  CO2 Pazarlama ve Ticareti’nden sorumlu olacaktır.

Ken Snodgrass, North West Europe’un Genel Müdürü olacaktır.  Ken, Shell Energy Europe Limited’e atanmadan önce,  Shell Energy North America’daki North Region’da Kıdemli Başkan Yardımcısıydı.

Fabio Ganzer, South East Europe’un Genel Müdürü olacaktır. Fabio, halen Shell Energy Europe BV’de Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.

Stuart Bradford, Pazarlama, Strateji ve Analiz Genel Müdürü görevini üstlenecektir. Kendisi, 2007’den beri, Kuzey Asya Gaz ve Enerji Pazarlama ekibinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Ofisi Moskova’dadır ve Sakhalin Energy ortak girişiminde – LNG pazarlama dahil – Shell’in ticari konulardaki çıkarlarını temsil etmektedir.

Peter Worby, Shell Energy Europe Limited’in Ticaret Finans ve Shell International LNG Supply’ın Başkan Yardımcılıkları görevlerini üstlenecektir. Peter, Shell Energy Europe Limited’e katılmadan önce LNG’de, Global LNG’nin Finans Müdürü’ydü.

Ranjit Prasad, Shell Europe Trading Limited’in CO2 Ticareti bölümünde 2008’in başlarından itibaren Küresel Başkanlık görevini yürütmektedir ve yeni liderlik ekibinin de bir parçası olacaktır.  Halen mevcut sorumlulukları değişmeden kalacak ve küresel karbon pazarlama ve ticaretini de kapsayacaktır.