Jump menu

Main content |  back to top

Bu alanda bize katılırsanız, sürdürülebilir kalkınma sağlanmasında önemli bir rol oynayacaksınız.


Şu görevlerde yer alabilirsiniz:
 

  • Mevcut işleme yaklaşımlarını değiştirmeye çalışmak
  • Yeni katalizörler araştırıp geliştirmek
  • Yüksek performanslı yakıtlar ve yağlar üretmek
  • Sürdürülebilir enerji teknolojileri geliştirmek
  • Yeni ürün inisiyatiflerinde müşterilerle işbirliği yapmak
  • Arama ve Üretimde yeni alanlar üzerinde çalışmak.