Jump menu

Main content |  back to top

Shell'in destek ve sürekli öğrenme kültürü her alanda başarılı olmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Amacımız bugünün yeteneklerini yetiştirip teşvik ederek, yarının liderleri olmalarına yardımcı olmaktır.

Uygulamalı eğitim yaklaşımımızın üstünlüğü ve sorumluluk bilinciniz kariyerinizi istediğiniz hızda şekillendirmenize olanak tanır.

Dünya genelindeki ağımızın neresinde çalışırsanız çalışın birçok fırsat sizi bekliyor olacaktır.

Shell'in sunduğu çok çeşitli uzmanlık alanlarını incelemek ister misiniz?

Varlık Bakım Mühendisliği

Karada veya denizde petrol ve gaz üretim tesisleri, rafinerileri ve kimyasal sahaları için kritik iş kararlarını destekleyecek mühendislik bilgisini sağlamayı amaçlıyoruz.

Branş Mühendisliği

Kuyu boruları, işleme tesisleri ve rafinerilerden boru hattı ve tankerlere kadar birçok alanda görev almak üzere çeşitli teknik uzmanlık alanlarından yetenekli mühendisler arıyoruz.

Jeoloji/Jeofizik

Toprağın alt yüzeyinin özellik ve sınırlamalarnı değerlendirerek ticari değeri olan petrol ve gaz yataklarını bulmaya çalışıyoruz.

Petrofizik

Hedef rezervlerin ve kayaçların hidrokarbon akım potansiyellerinin üç boyulu modellerini oluşturmamıza yardımcı olan birincil kuyu verileri elde edip değerlendirerek yeni yatakların aranması ve kullanıma kazandırılmasında önemli bir rol üstleniyoruz.

Süreç Mühendisliği

Karada ve deniz petrol ve gaz üretim tesislerine, rafinerilere ve kimyasal tesislere teknolojik bilgi sağlıyoruz.

Ürün/Süreç Araştırmaları

Yeni işleme yollarının tasarlanmasında ve ürün geliştirme, iyileştirme ve yeniliklerinde en yeni teknolojilerin uygulanmasını sağlamak bizim görevimizdir.

Üretim Mühendisliği

Kavramsal tasarımdan üretim ve üretimin sonlandırılması aşamasına kadar alan geliştirme döngüsünün tümü kontrolümüz altında.

Üretim Teknolojisi

Kuyuların akışını arttırdığımız ve kısa vadeli üretim profillerine ilişkin tahminler yaptığımız mevcut üretim alanlarında ve yeni alanlarda görev alıyoruz.

Proje/Tesis Mühendisliği

Shell’in tüm yüzey tesisatını ve altyapısını tasarlıyor, inşa ediyor ve hizmete sokuyoruz. Çalışma ortamımız gayret gerektirebilir. Hem karada hem denizde yenilikçi tesisler geliştirmeye çalışıyoruz.

Rezerv/Petrol Mühendisliği

Petrofiziksel ve jeolojik verileri dinamik rezerv modellerine dönüştürüyor ve petrol, gaz ve su dağıtımıyla ilgili derinlikli bir anlayış geliştiriyoruz.

Kuyu Mühendisliği

Bir petrol veya gaz sahasının geliştirilme süresi boyunca kuyuların tasarım, güvenli inşa ve bakım sorumluluğunu üstlenerek kuyulardan en iyi performansın elde edilmesini sağlıyoruz.