Yıllık raporlar ve yayınlar

2014 Yıllık Raporu ve 20-F Formu, 2014 Sürdürülebilirlik Raporu ve 2014 Yatırımcı El Kitabı raporlara özel web sitemizde mevcuttur.

Raporlama

Çevresel ve sosyal performansımızı 1997'den bu yana açıklık ve dürüstlük çerçevesinde gönüllü olarak raporluyoruz.